28 شهریور 1401
روتین چیست؟

روتین ( رویه) چیست؟ ایجاد روتین در زندگی برای موفقیت

بابک نیک نژاد هستم و در این مقاله می خواهم به یکی از موارد مهم در نزدگی افراد موفق بپردازم و آن چیزی نیست جز روتین. […]
20 شهریور 1401
غلبه بر اهمال کاری

۷ نکته طلایی باری دوری از اهمال کاری

تا بحال کلمه اهمال کاری و یا تنبلی را زیاد شنیده ایم، اما شاید زیاد درمورد آن تحقیق و تفحص نکرده باشیم. از آن جایی که […]
12 شهریور 1401
انضباط شخصی

استراتژی انضباط شخصی با بابک نیک نژاد

هرروز که چشم گشوده و خورشید را می بینیم و قادر به حرکت و شروعی دوباره هستیم، به طور ملموس و غیر ملموس شاهد نظم درآفرینش […]
ورود